UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017, STADSCAFÉ DE SMIDTE

terug naar overzicht

Woensdag, 7 februari 2018

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledervergadering van de WSVC. Hierin blikken we terug op 2017 en zal er aandacht zijn voor de financiële huishouding, de benoeming van een nieuw lid van de kascommissie en ook de factsheets over de wateren in en om Workum komen aan de orde. Verder staan de bestuursverkieizingen van 2019 op de agenda en zullen ook de prijzen van de Kanjercompetitie worden uitgereikt. Ter afsluiting zal er een lezing worden gegeven door Tamme Smit, veldmedewerker voor Sportvisserij Fryslân en fervent snoekvisser. Bij dezen willen we u als lid graag uitnodigen om erbij te zijn! Graag tot ziens op dinsdag 20 maart om 20.00 uur in Stadscafé de Smidte.

Zoals gezegd zal Tamme Smit de avond afsluiten. De in Dokkum woonachtige Tamme is naast fervent snoekvisser ook werkzaam als veldmedewerker bij Sportvisserij Fryslân. Binnen deze functie is hij voor onze hengelsportvereniging het aanspreekpunt bij Sportvisserij Fryslân. 

Binnen Sportvisserij Fryslân houdt Tamme Smits zich onder andere bezig met: 
  • Sportvisvoorzieningen 
  • Project Sportvisserij op de kaart 
  • Visrechten & Vergunningen 

Wij hebben Tamme uitgenodigd om te vertellen over wat Sportvisserij Fryslân doet en wat er op dit moment zoal speelt in de Friese boezem. Hierbij zijn er een aantal punten:
  • Controle en Handhaving 
  • Beleidsplan 2016-2020 
  • Jeugdzaken 

Je kan Tamme volgen via Facebook : https://www.facebook.com/tamme.smit
http://www.sportvisserij.frl/ op deze site is veel info over het sportvissen in Frylân in zijn algemeen.