VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

terug naar overzicht

Dinsdag, 10 april 2018

Dinsdagavond 20 maart is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Workumer Sportvis Club, afgekort W.S.V.C., gehouden in de Stadscafé de Smidte. Na de opening en de mededelingen verwelkomt de voorzitter dhr. Klaas Boersma onze twee gasten Tamme Smit en Sijbren van der Heide, beide heren van Sportvisserij Fryslân.

Hierna werden de notulen van de ledenvergadering 2017 voorgelezen door dhr. Evert Hiemstra. Gevolgd door de penningmeester met het financiële verslag. Met een positieve toename staat de Workumer Sportvis Club er financieel goed voor. Met een ledenaantal van bijna 700 leden mag de Visclub ook zeer tevreden zijn. Er werd nog over diverse wateren in en om Workum gesproken die moeilijk toegankelijk of bevaarbaar zijn. De vijvers bij de Finnen en bij de Ikkers zijn zeer moeilijk toegankelijk voor de jeugd. Hier wordt in samenwerking met Sportvisserij Fryslân gewerkt aan een oplossing. Ook de bestuursverkiezingen voor 2019 komen ter sprake. Een tweetal bestuursleden heeft aangegeven dat ze willen stoppen. Ook worden op deze avond traditiegetrouw de bekers uitgereikt van de kanjercompetitie Snoek, Snoekbaars en Baars. Dit jaar gaat de beker voor de grootste Snoek naar Siem Vos met een lengte van 80cm, de beker voor de grootste Snoekbaars gaat dit jaar naar Robin de Haan met een lengte van 92cm en Wierd van de Zee won de beker voor de grootste baars met een lengte van 42cm. De bekers worden aangeboden door Blom’s Slagerij uit Workum. Allen van harte gefeliciteerd. 

Na de afsluiting wordt het woord aan Tamme Smit gegeven. Hij is veldmedewerker van Sportvisserij Fryslân. Hij geeft veel informatie over het reilen en zeilen bij deze zeer belangrijke organisatie.
Ook is Tamme een fervent snoekvisser. Je kunt hem volgen op www.facebook.com/tamme.smit

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie bij onze Sportvis Club dan horen wij dat graag.

Wij sloten de vergadering af met een hapje en drankje in Stadscafé de Alde Smidte.
Met vriendelijke groet van uw Workumer Sportvis Club bestuur.