Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen ledenvergadering 2014

Algemene Ledenvergadering, 11 april 2014
Stadscafé de Smidte, Workum
20:00 uur: opening ledenvergadering door vicevoorzitter K. Boersma. 

 1. Opening 
  De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
  De presentielijst gaat rond en we tellen 15 aanwezige leden.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  Er waren geen mededelingen.
 3. Notulen
  Secretaris E. Hiemstra leest de notulen voor, de leden konden deze keer mee lezen via de projectie op de beamer. Er waren door de aanwezige leden geen op- of aanmerkingen dus door naar het volgende punt.
 4. Verslag penningmeester
  Anders dan andere jaren lagen er dit jaar geen verslagen meer ter inzage op de tafels, maar ook WSVC gaat met zijn tijd mee dus ook dit was via de beamer te volgen. De jaarcijfers en het aantal verkochte vispassen wordt toegelicht door penning meester J.vd Goot. Tevens wordt nog onder de aandacht gebracht dat onze lopende vereniging rekening is overgegaan van Friesland Bank naar de Rabobank. Ook de overstap naar automatische incasso en verwerken en versturen van de vispassen via Sportvisserij Nederland is onder de aandacht gebracht.
 5. Kascommissie 
  De kascommissie heeft de stukken weer zorgvuldig gecontroleerd en concludeert dat er niks is aan te merken op het werk van onze penningmeester. Dit was dan ook een applausje waard. Aftredend als kascommissielid: de heer P. Feenstra. De heer Glashouwer biedt zich aan als nieuw commissielid voor komend jaar.
 6. Fisk en Wetter 
  De Fisk en Wetter is net als onze site het communicatiemiddel van de vereniging. De leden lieten dan ook weten dat de informatie die in de F en W word geplaatst, positief en nuttig wordt bevonden. Tevens is er een oproep gedaan richting de leden, om leuke verhalen, foto’s, reisverslagen etc. in te dienen via de site of via onze penningmeester. Zodat we de beschikbare pagina in de Fisk en Wetter ook kunnen benutten, we betalen daar tenslotte ook met z’n allen voor. En het zou zonde zijn om hier geen gebruik van te maken. 
 7. Wat er verder ter tafel komt 
  De voorzitter brengt de regels voor het in bezit hebben van levende aasvissen onder de aandacht omdat hier wat onduidelijkheid over bestond. Tevens wordt er gepeild hoeveel animo er is voor een dagje forelvissen, en die animo is er. Dikke prima, dit zal verder uitgewerkt worden en informatie volgt in F en W en op de site. Dan wordt er vervolgens de vraag gesteld: hoe het toch kan dat alle drie de IJsselmeer sluizen in dezelfde periode gestremd zijn. Dit in verband met de vismigratie die deze winter dus geen enkele kans van slagen heeft gehad. Helaas kunnen wij hier als bestuur geen antwoord op geven, maar zullen deze vraag wel meenemen richting Sportvisserij Fryslan. En uiteraard waren we de trailerhelling ook nog niet vergeten, we houden het deze keer kort want iedere vergadering van de laatste jaren was het een stevig punt ter discussie. Helaas kregen wij als vereniging te horen dat de plannenmakers van Masterplan Workum hebben besloten dat een trailerhelling geen toegevoegde waarde heeft in onze watersportstad! Nou daar zijn de meningen behoorlijk over verdeeld. Tevens is besloten de te realiseren mindervalide visstijger aan de Inthiemasingel te schrappen. Dit na een begroting die ver buiten proporties was en wij als bestuur dat niet kunnen verantwoorden richting onze leden.
 8. Kanjercompetitie 
  Voorafgaande aan de prijsuitreiking wordt er door het bestuur nog wel benadrukt wat de regels zijn ten aanzien van het indienden van een kanjer foto, dit houdt in een duidelijke foto van de vis met het aanwezig zijn van een duidelijke maatlat of in het geval van de karper een weger met daarop het gewicht van de gevangen vis. Daar dit in het verleden nog wel eens werd verzuimd en de prijzen op goed vertrouwen zijn uitgereikt. Duidelijke regels voor iedereen om een zo’n eerlijk mogelijke competitie te genereren.

  1e prijs Snoekbaars was voor R. Hoekstra (helaas afwezig vanavond). 
  1e prijs Snoek was voor Okkema (helaas afwezig vanavond). 
  1e prijs Baars was voor W. van der Zee. 
  1e prijs Karper was voor C. Verbeek (helaas afwezig vanavond). 

 9. Evaluatie website hsv-workum.nl
  Iedereen is dik tevreden over de website.

  Pauze (Tijd voor een biertje en sterke verhalen)

 10. Lezing over het roofvissen in Friesland
  Deze lezing werd verzorgd door Jouke Jansma. Het was een mooie en zeer informatieve lezing met prachtig beeldmateriaal. Jouke bedankt!
 11. Afsluiting
  De avond werd afgesloten onder het genot van een borrel en nog meer sterke verhalen.