Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen ledenvergadering 2016

Leden vergadering. 15-03-2016
Aanvang 20:00 uur Stadscafé de Smidte Workum.
Opening Ledenvergadering door voorzitter K. Boersma. 

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering, dit jaar voor het eerst in Stadcafe De Smidte. De presentielijst gaat rond en we tellen 20 aanwezige leden.

2. Mededelingen 
De voorzitter licht extra punt 8 even toe, de presentatie over de snoekbaars discussie van HSV Leeuwarden. 

3. Notulen ledenvergadering 2015
Secretaris E. Hiemstra leest de notulen voor, de leden konden ook deze keer weer mee lezen via de projectie op het scherm. Er waren door de leden geen op- of aanmerkingen over de notulen van 2015, dus door naar het volgende punt.

4. Verslag penningmeester
De jaarcijfers, gemaakte bestuurskosten en het aantal verkochte vispassen in 2015 wordt toegelicht. De ontstane vragen over de vispassen worden beantwoord door penningmeester J.vd Goot. 

5. Kascommissie
De kascommissie heeft de stukken weer zorgvuldig gecontroleerd en concludeert dat er niks is aan te merken op het werk van onze penningmeester. De heer Glashouwer benoemt nog even de zorgvuldigheid van de door de penningmeester verzorgde jaarstukken. Dit was dan ook een applausje waard. 

Aftredend als kascommissielid de heer W. Glashouwer.
De heer S. vd Veen biedt zich aan als nieuw commissielid voor komend jaar, en zal met de heer G. Jellema de kascontrole van 2016 op zich nemen. Dit is door de overige leden door een applausje als akkoord bevonden. 

6. Terugblik Fisk en Wetter
Het bestuur geeft nogmaals aan dat Fisk en Wetter en onze site het platform is voor informatie van de vereniging, 
De leden lieten dan ook weten dat de informatie die in de Fisk en Wetter word geplaatst, positief en nuttig wordt bevonden. Dit doet ons als bestuur goed. We proberen op deze manier de informatie van de club op een zorgvuldige manier over te dragen richting onze leden. Tevens is er net als voorgaande jaren de oproep gedaan richting de leden, om leuke verhalen, foto’s, reisverslagen etc. in te dienen via de site of via onze penningmeester. Zodat we de beschikbare pagina in de Fisk en Wetter ook kunnen benutten, we betalen daar tenslotte ook met z’n allen voor. En het zou zonde zijn om hier geen gebruik van te maken.

7. Kanjercompetitie
Dit jaar nieuwe wisselbekers voor de kanjer snoek, snoekbaars en baars, deze zijn ter beschikking gesteld door slagerij Blom.

1e prijs Snoekbaars was voor R.Wiegmink
1e prijs Snoek was voor R. Wiegmink
1e prijs Baars was voor R. Wiegmink 

Gelukkig was de prijswinnaar deze keer net op tijd aanwezig!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze unieke uitkomst van de competitie.
Opdracht voor de overige leden om komend jaar R. Wiegmink van de deze ereplek af te stoten en de prijzen weer onder meerdere winnaars te verdelen. 

8. Presentatie Snoekbaarsdiscussie
Klaas geeft uitleg over de presentatie/snoekbaarsdiscussie die wij als bestuur onlangs hebben bijgewoond bij HSV Leeuwarden. Dit leverde zoals verwacht een pittige discussie op. Deze uitkomst zullen wij als bestuur ook communiceren richting HSV Leeuwarden. Zoals verwacht heerst er binnen onze vereniging ook grote verdeeldheid over de vangstbeperkingen en het al of niet terug zetten van de gevangen vissen. Het zal nog een aantal jaren tot zich nemen voor een ieder zich kan vinden in het Catch & Release beleid. De tweedeling tussen jongeren en oudere leden was duidelijk merkbaar in deze discussie.

9. WVTTK
In de rondvraag kwam de vraag naar voren wat we dit jaar voor evenementen op de planning hebben, er staan ook dit jaar een aantal evenementen op de agenda:
Forelvissen, Snoekvissen van uit de boot rondom het Welkom in Workum weekend en de roofvisdag. Deze data zijn nog niet exact bekend, en het is aan het bestuur om dit uit te werken. De data en locaties van onze evenementen worden later dit jaar in Fisk en Wetter en op de site bekend gemaakt. Voor het welkom in Workum weekend wordt opgeroepen voor vrijwilligers en leden die een visbootje ter beschikking willen stellen. 

10. Pauze
Tijd voor een borrel, hapje en sterke visverhalen!

11. Lezing
Lezing over het doodaas vissen en vissen met de Fireball in de viswateren uit onze eigen regio. Deze lezing werd verzorgd door Willem Zijlstra, Prostaffer van SPRO. Deze vorm van vissen is Willem op het lijf geschreven en vol enthousiasme weet hij zijn ervaringen over te dragen op de geïnteresseerden. Het was een mooie en zeer informatieve lezing met prachtig beeldmateriaal en promotiematerialen die de leden even aandachtig konden bestuderen. Willem, bedankt voor het aanvullen van deze avond. Er werd al snel duidelijk dat we nog vaker een avond als deze met Willem zullen gaan verzorgen. 

12. Afsluiting
De avond werd afgesloten onder het genot van een borrel en sterke verhalen. 

Notulen 2016 zijn opgemaakt door Secretaris E. Hiemstra.