Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering, 20 maart 2019
Stadscafé de Smidte, Workum
Aanvang 20.00 uur 

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom.
De presentielijst gaat rond: 11 leden en 3 bestuursleden.

2. Mededelingen

Wijzing regelgeving IJsselmeer; nu mag u 5 baarzen meenemen, was 10.
Binnen water blijft 10 baarzen.
Info nieuwe Strekdam, realisatie 2020 – 2022 inclusief vismogelijkheden.
Dit jaar bestaat Workumer Sport Visclub 70 jaar, jubileum wordt gevierd na de jaarlijkse roofviswedstrijd, is voor alle leden. Info volgt.

3. Notulen ALV 2018

Notulen zijn voorgelezen en leden hadden geen op- of aanmerkingen.

4. Verslag penningmeester

Alle aanwezige leden zijn geinformeerd over het financiele plaatje en wederom is saldo positief toegenomen. Veel weekvergunningen verkocht aan toeristen.

5. Kascontrole commissie

S. Vos (2e jaar) en A. v.d. Lei (1e jaar) hebben steekproefgewijs de gehele boekhouding gecontroleerd en dat het er prima uitzag. Decharge door de leden verleend d.m.v applaus.
Complimenten aan de penningmeester J. v.d. Goot.
Dhr Ypma biedt zich aan om komend jaar de plaats van S. Vos op zich te nemen.

6. Bestuurswissel

E. Hiemstra werd door J. v.d. Goot bedankt voor zijn bewezen diensten in de afgelopen periode en beloond met een waardebon en drankje. Voorgesteld werd dat S. Vos de functie van secretaris overneemt en dat is door de leden akkoord bevonden.


7. Kanjercompetitie

Bekers en waardebonnen zijn uitgereikt aan:
  • W. v.d. Zee grootste snoek 1,02 m
  • S. Vos grootste snoekbaars 0,65 m
  • S. v.d. Veen grootste baars 0,42 m

8. Rondvraag

Bestaande vissteigers zijn moeilijk bereikbaar, bekeken wordt hoe en door wie te maaien.
Jeugd proberen te stimuleren om te vissen. Bestuur heeft reeds contact met vogelwacht en houdt voor de jeugd aparte roofviswedstrijd.
Voorzitter legt nog even de nieuwe regels die van kracht zijn uit (zie visblad en boekje).

9. Pauze

10. Verloting

Ieder aanwezig lid ging met 3 prijsjes naar huis.