Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Boetebedragen

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 2018

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende of het
overtreden van de voorwaarden van de toestemming: 
pH645a geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels € 150,- (was 140,-)
pH645c geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels € 330,- (was 320,-)

H 645 b met één peur € 210

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
pH647b niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming € 100,- (was 95,-)
pH647c niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst € 100,- (was 95,-)

Niet toegestaan vistuig:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
pH650a vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet € 300,- (was 280,-)
H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 280
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *


Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 95
H 652 b een staand net € 280
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem
aangewezen water € 95
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang in door de minister 
aangewezen natuurgebieden € 95

N.B. in geval van overtreding van het nachtvisverbod als toestemmingsvoorwaarde is sprake van feitcode H 645

Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van
75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte
vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van
deze vispassage € 140

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662 a van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden € 95
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt
om daar te vissen € 90
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels zonder de vereiste toestemming van 
de visrechthebbende € 140
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen 
en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 280
H 662 e van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:
H 664 vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 380

Minimum maten en gesloten tijden (vis):
H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten *
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd *
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm. *

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen

Valse naam / identificatieplicht :
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 380

D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 95


Geluidshinder
H 200 nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht € 140
H 205 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende / de omgeving (APV**) € 140

Vuur stoken
H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (APV**) € 280
** APV = Algemene Plaatselijke Verordening

* bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie

** APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Boetebedragen snelle motorboten

Als schipper dan wel als eigenaar/houder van een snelle motorboot aan de scheepvaart deelnemen
 • motorboot niet geregistreerd € 140
 • niet geregistreerd op naam huidige eigenaar € 95
 • registratiebewijs niet aan boord hebben € 95
 • registratieteken niet aangebracht aan de boot € 140
 • registratiebewijs niet op voorgeschreven wijze aangebracht op boot € 140 
 • geen behoorlijke geluiddempende voorziening € 190
 • niet voorzien van dodemansknop € 230 (geldt niet voor binnenbesturing) 
 • geen deugdelijk brandblusapparaat aan boord € 140 
 • één reddingsvest ontbreekt € 45 
 • twee reddingsvesten ontbreken € 70 
 • drie reddingsvesten ontbreken € 100 
 • vier reddingsvesten ontbreken € 160 
 • meer dan vier reddingsvesten ontbreken € 240 
 • bestuurder boot zit niet op voorgeschreven plek € 140
 • bestuurder staat zonder reddingsvest € 95 (geldt niet voor binnenbesturing) 
 • bij geen gebruik maken van dodemansknop € 230 
 • gedrag dat hinder of gevaar oplevert voor overige gebruikers van het vaarwater € 380 
 • schipper onbekwaam en jonger dan 18 jaar € 210 
 • geen bijgewerkt Binnenvaartpolitiereglement aan boord € 45

Snelheidsovertredingen motorboot

 • tot 6 km per uur € 95 
 • 6 tot 15 km per uur € 140 
 • 15 tot 25 km per uur € 210 
 • 25 km of meer. Boete wordt bepaald door officier van justitie