Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Uitleg gebruik levende aasvissen

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het al dan niet bij je mogen hebben
van levende aasvissen. W.S.V.C. heeft de vraag over wat nu wel en niet mag
neergelegd bij Sportvisserij Fryslân. Zij antwoordden als volgt:

"We hebben hier meerdere vragen over gehad.

De jurist bij Sportvisserij Nederland heeft het als volgt uitgelegd:

"Aasvisjes onder de 15cm is geen enkel probleem. Alleen groter dan 15 cm mag
je niet meer dan 10 vissen hebben. Dit is om rallyvissen tegen te gaan en
daarop snel te kunnen ingrijpen.

Voorwaarde 5 is in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren
opgenomen om het "slepen met levende vis" te voorkomen. De gedachte
hierachter is dat mensen die levende visjes meenemen vaak ook met levende
visjes vissen. Daarnaast kan door het terugzetten van overgebleven
roofbleitjes/aasvisjes deze soort in een water worden geïntroduceerd waar je
hem niet wil hebben. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes door
het terugzetten van aasvisjes in ander water.
Aan de andere kant is er niets tegen als mensen hun vis vers willen houden
en deze netjes doden voor ze er mee gaan vissen. Deze uitgangspunten liggen
ten grondslag aan algemene voorwaarde nr. 5.

In de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren die gold tot aan 1
januari 2013, stond als voorwaarde 3 dat je gevangen vis moest terugzetten
of - indien bestemd voor eigen consumptie - direct moest worden gedood. Deze
voorwaarde gaf verwarring omdat men dacht dat je dus geen vis mocht doden om
als aasvis te gebruiken. Om duidelijk te maken dat het doden van gevangen
vis ook mag als je deze niet wilt opeten maar als aasvis wilt gebruiken, is
de tekst van deze voorwaarde aangepast. De tekst van de huidige voorwaarde 5
van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is dus tekstueel gezien
een verruiming ten opzichte van de oude voorwaarde 3; vis die je zelf hebt
gevangen, mag je nu om twee redenen doden: om op te eten en als aasvis te
gebruiken. Er is dus niets nieuws onder de zon en er is zeker geen sprake
van een inperking van mogelijkheden. Integendeel, de tekst geeft een
verruiming ten opzichte van de "oude tekst". Wat misschien voor veel mensen
onvoldoende duidelijk is, hoewel het er wel zo staat, is dat het gaat om
door de houder van de VISpas gevangen vis. Het gaat dus om vis die je zelf
hebt gevangen. Levende aasvis die je hebt gekocht, hebt gekregen van een
ander of uit de eigen vijver hebt meegenomen valt dus niet onder voorwaarde
5 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en mag je levend bij
je hebben."

Hopelijk is het één en ander zo iets duidelijker. Mochten er nog vragen zijn
hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Sportvisserij
Fryslân"