Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacybeleid (AVG)

Privacy Policy van de Workumer SportVis Club, gevestigd te Workum en ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K. onder nummer 40002975. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je lid wordt van W.S.V.C. en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer je het Aanmeldingsformulier invult, te vinden op www.hsv-workum.nl, vragen wij persoonsgegevens van je omdat je lid wordt van de Workumer SportVis Club.

1.2 Wij verzamelen de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) geboortedatum;
(f) geslacht;

Wij gebruiken deze gegevens om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met je op te nemen of te onderhouden;
(d) de dienstverlening te verbeteren.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1 Voor meer informatie over het gebruik van door ons vastgelegde gegevens en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar de secretaris van de Workumer SportVis Club (ledenbeheer@hsv-workum.nl)
2.2 Wanneer informatie zou worden gegeven of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf ge├»nformeerd en wordt je toestemming gevraagd door het secretariaat. 
 

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

3.1 Je kunt contact opnemen via ledenbeheer@hsv-workum.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons. 
 

4. DERDEN

4.1 Wij zijn verplicht jouw gegevens aan Sportvisserij Nederland te verstrekken.
4.2 Sportvisserij Nederland gebruikt de gegevens ter effectuering van je verplichte lidmaatschap.
4.3 Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De Workumer SportVis Club informeert je over de verwerking van jouw gegevens. 
 

5 MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer. 
 

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

20 Maart 2018